Adatvédelem

Weboldalunkat bárki ingyenesen látogathatja, ahhoz semmiféle személyes adatot nem szükséges megadnia. A weboldal bizonyos részeihez való hozzáférés regisztrációhoz kötött. Amennyiben a regisztrálás mellett dönt, a Felhasználó személyes adatnak minősülő információkat ad meg a részünkre.

A szolgáltató a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény előírásait szem előtt tartva kezeli és tartja nyilván a felhasználók adatait, azokat csupán a saját szolgáltatásai és a Felhasználóval való kapcsolattartás céljából használja. Az adatokat Szolgáltató nem teszi harmadik fél számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabály által előírt eseteket.

Szolgáltató a felhasználók által a weboldalon közzétett nyilatkozatokért, információkért nem tartozik semmiféle felelősséggel.

Amennyiben valamely felhasználó jogsértő módon nem a saját, hanem egy létező harmadik személy adatait adta meg, vagy bármely más módon a weboldal használata során kárt okozott, Szolgáltató jogosult az ebből eredő kárát a felhasználóval szemben érvényesíteni. Ilyen esetben Szolgáltató jogosult minden segítséget megadni az eljáró hatóságoknak.

Szolgáltató naplózza a felhasználók tevékenységét és tárolja az eléréshez használt IP címeket. Ezen tevékenység statisztikai célokat szolgál, a felhasználók beazonosítása nem képezi részét.

Weboldalunk ún. cookie-kat (sütiket) használ. A működéssel kapcsolatos információkat tartalmazó “sütik” a Felhasználó merevlemezén tárolódnak, céljuk a Felhasználó további látogatásainak megkönnyítése. A sütikben tárolt információk illetéktelen felhasználásából eredő károkért a Szolgáltató nem felelős.